Lezing door Prof. Ismee Tames over “Verraad”

Op 15 april 2016 heeft Prof. Ismee Tames een lezing gehouden over het nieuwe boek van Roel van Duijn, “Verraad”.
Ismee Tames is directeur onderzoek van het NIOD en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
Haar lezing vind je door hieronder te klikken, naar de site van het NIOD:

http://niod.nl/sites/niod.nl/files/Lezing%20Ismee%20Tames%20Verraad%20vrouwen%20verzet%2015%20april%202016.pdf

Het Parool – Het verwijt van verraad bleef altijd

Artikel in Het Parool, door Patrick Meershoek (in pdf)

Parool_160416

Trouw – Moffenhoer? Nee, verzetsheldin!

Artikel in Trouw, door Roel van Duijn (in pdf)

Trouw_160416_01

Trouw_160416_02

Presentatie op 15 april 2016, 15.30 uur, van mijn nieuwe boek “Verraad“

Uitnodiging

“Verraad“, de driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent,
nieuw boek van Roel van Duijn,
uitgave van uitgeverij Aspekt.

Beste mensen,
hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de presentatie van een boek dat een nieuw licht werpt op het verzet tegen de Hitleriaanse bezetting.
“Verraad“  is de onthulling en analyse van een familiegeheim uit de oorlog. Het gaat over het verzet dat gepleegd is door de ouders van mijn eerste vrouw.
Hij, Herman Reef, pleegde in Twente een bomaanslag op een Wehrmachttrein, werd verraden en zat gevangen in concentratiekamp Vught.  Zij, Leen Reef-Weel, ging een relatie aan met een agent van de Sicherheitsdienst en wist hem te bewegen haar man en zijn makkers verrassend te bevrijden uit het kamp.
Dat was tot nu toe onbekend.
Maar waarom  zei hij meteen na zijn bevrijding: “Als het zo gegaan is wil ik liever terug naar het kamp”? “En wie was eigenlijk die SD-er”?
In een zoektocht door archieven en gesprekken met overlevenden heb ik de feiten boven water gekregen en schimmen tot verrassend levende mensen gemaakt.

Het boek  is een rehabilitatie geworden van een vrouw die ten onrechte als moffenhoer is bejegend en zelfs door haar eigen man werd gewantrouwd.
Het boek laat ook zien dat een effectieve bijdrage van de vrouw in het verzet als zodanig altijd is miskend.
Het boek laat het verschil zien tussen verraad en gewaand verraad. Het laat zien hoe de driehoeksverhouding tussen het verzetsechtpaar en de SD-er ook na de oorlog een pijnlijke staart kreeg, mede door toedoen
van verzetspsychiater Bastiaans.
De smet van verraad blijkt nu in werkelijkheid geen verraad maar een heel moedige daad te zijn geweest.

Het boek heb ik geschreven op verzoek van Josti Reef, de verzetsdochter. Het is tevens mijn cadeau aan haar voor haar zeventigste verjaardag, die rond de presentatie van het boek valt.

De presentatie vindt plaats op 15 april a.s. ’s middags om half vier in het Verzetsmuseum in Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX, tegenover Artis.
Na mijn inleiding bied ik het boek aan aan verzetsdochter Josti Reef, die ook graag wat zeggen zal.
Hierna volgt een beschouwing over het boek van prof. Ismee Tames, verbonden aan het NIOD. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het verzet, met veel aandacht voor de rol van de vrouw.
Ook René Kok, auteur van fotoboeken over de bezettingstijd en van het NIOD neemt het woord.
Van 5 tot 6 is er tot besluit van de gebeurtenis een borrel.

Je bent van hartelijke welkom!

Wel graag even een aanmelding van te voren naar het Verzetsmuseum, zodat we rekening kunnen houden met je komst, wel of niet met partner of vrienden. Email even naar: lezingen@verzetsmuseum.org of bel 020-
6202535.

Graag tot ziens bij de presentatie.

Hartelijke groet van,

Roel van Duijn,
mede namens Uitgeverij Aspekt en het Verzetsmuseum
020 4704770

Roel van Duijn over het Oekraïene-referendum op YouTube

Op 31 maart zal vanaf 19.00 uur in de bibliotheek aan de Van Hallstraat een debat plaatsvinden over het Oekraïene-referendum van 6 maart. Aanleiding voor VSTV International hierover te spreken met Ruslandkenner Roel van Duijn.

Zie deze opname op YouTube:

Roel van Duijn over het Oekraïene-referendum

Supergrote schurkenstaat

Brievenpagina – NRC_Handelsblad_20151017 (pdf)

Supergrote schurkenstaat

Rutte ontwijkt de misdadige rol van Poetin met MH17. Hij doet een krachteloze
oproep aan Rusland om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek.
In feite richt Rutte zich tot de daders zelf. Het is zo klaar als een klontje dat
MH17 is neergeschoten door de inspanningen van het Russische leger
en het Kremlin. Onze media herhalen dat het Kremlin overtuigd is van de
schuld van Oekraïne, maar in werkelijkheid zijn de Russische leiders de
enigen in de wereld die precies weten wat er gebeurd is. Zij hebben BUK-toestellen
naar Oost-Oekraïne laten brengen en opdracht gegeven te vuren op vliegtuigen.
Bestaat er hoop dat de Russische regering na tien jaar schuld erkent, zoals
met Lockerbie? Nee, want Rusland is niet een kleine schurkenstaat, zoals
het Libië van Gadaffi, maar een supergrote.
Die het als zijn patriottische eer ziet om hardnekkig te blijven liegen.
Rutte mag deze vreselijke realiteit niet ontwijken door een oproep aan dovemansoren.
Wat de premier moet doen is internationaal Poetins sabotage en valse propaganda
aan de schandpaal nagelen.
Hij mag hoofddader Poetin er niet mee weg laten komen.

Roel van Duijn oud-politicus

Rutte laat Poetin er mee weg komen

Rutte ontwijkt de misdadige rol van Poetin inzake de MH17. In zijn commentaar op de conclusies van de Onderzoeksraad beperkt  hij zich tot een  krachteloze  “oproep aan de Russische regering om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de daders”.

Na dit onderzoeksrapport is het nog duidelijker dat Rutte zijn  oproep in feite richt aan de daders zelf, zonder dit echter te laten merken.

Want het is nu zo klaar als een klontje dat de MH17 is neergeschoten  als gevolg van de inspanningen van het Russisch leger onder leiding van het Kremlin.
1. De BUK-raket is afgeschoten door een Russisch militair toestel.
2. De raket is gelanceerd in  het  door Rusland gesteunde separatistengebied.
3. Het neerhalen van de MH17 vormde het sluitstuk van het neerschieten door  “separatisten” (waarschijnlijk eveneens Russen) van een serie Oekraïense vliegtuigen in diezelfde weken.

In plaats van medewerking aan het feitenonderzoek heeft  het Kremlin dit op alle manieren gesaboteerd. Het heeft bewust   vervalste versies van de moordaanslag in omloop gebracht. Verre van respect voor het werk van de Nederlandse Onderzoeksraad,  tracht het nu de aandacht ervan af te leiden, door nog voor en ook na de publicatie  met  een botte ontkenning en een nieuw  verzonnen verhaal  te komen, uit de mond van de Buk-rakettenfabriek.

Natuurlijk wéét Rutte  dit ook. En  Rutte weet ook dat Moskou dit weet.

Kremlin kent de waarheid als geen ander
In werkelijkheid  is  het niet zo dat de Russische autoriteiten “overtuigd“  zijn dat het vliegtuig door het Oekraïense leger is neergeschoten. De Nederlandse media  herhalen dat het Kremlin hiervan “overtuigd“ is, maar in werkelijkheid  is een kleine groep van Russische politici en militairen de enigen in de wereld die precies weten wat er gebeurd is. Want zij hebben zelf het plan gemaakt om BUK-toestellen naar Oost-Oekraïne te brengen  en zij hebben ook zelf opdracht gegeven de raketten af te vuren op vliegtuigen. Weliswaar hebben zij daarbij vooral gemikt op Oekraïense  Antonovs die in de dagen ijlings  munitie en versterkingen  naar hun grensposten vervoerden om  -vergeefs-   hun  landsgrens te verdedigen tegen de Russische overweldiging. Maar  zij zijn het geweest die alle handelingen hebben verricht die resulteerden in de dodelijke aanslag op de MH17.

In plaats van te erkennen dat dit alles op z’n minst tot een katastrofale “vergissing“ heeft geleid doet men nu al het mogelijke om de schuld  in de schoenen van  Oekraïne te schuiven. Bizar is ook dat Moskou beweert dat Nederland door het rapport van de Onderzoeksraad een “vooringenomen“ standpunt presenteert en niets liever wil dan Rusland te beschuldigen, terwijl de werkelijkheid is dat Den Haag  een confrontatie met Rusland  vreest en liever uit de weg gaat.

Patriotisch liegen
Rutte begrijpt ook dat Poetin zijn schuld niet kan erkennen, omdat dit zijn hele geheimhouding van zijn oorlogsvoering in Oekraïne zou ontmaskeren. Hoe zou  Poetin kunnen toegeven dat hij zijn leger de BUK-raketten heeft geleverd en in gebruik heeft gebracht, na ruim anderhalf jaar leugens over een“burgeroorlog“ waaraan hij part noch deel had? Ook nu nog ontkent Poetin de  aanwezigheid van  Russische militairen in Oekraïne. Door erkenning van schuld, zelfs van onbedoelde schuld, zou hij zichzelf in de hele wereld in z’n  hemd zetten als de man die  de doet alsof hij geen oorlog voert terwijl hij er tot over nek toe in betrokken is.

Wij hoeven dus op geen enkele werkelijke  medewerking van de Russische overheid bij de opsporing en vervolging  van de daders te rekenen.

Bestaat er hoop dat de Russische regering  á la Lockerbie na tien jaar zijn falen erkent en alsnog medewerkt? Nee, want Rusland is niet een kleine schurkenstaat, zoals het Lybië van Khadaffi, maar een supergrote. Die het zich tot zijn “patriottische eer“ rekent om hardnekkig  te blijven liegen. En dit ook kan, omdat het land te belangrijk is voor  voor andere landen, inclusief Nederland.

Rutte kent deze vreselijke realiteit.  Daarom mag hij die niet ontwijken door een laffe, zogenaamde oproep aan dove oren.

Wat Rutte moet doen is internationaal Poetins sabotage van het onderzoek en zijn  valse  propaganda  aan de schandpaal nagelen. Alleen dan komt hij werkelijk op voor de nabestaanden en de gerechtigheid inzake de MH17. Hij mag hoofddader Poetin, er niet mee weg laten komen.

Roel van Duijn
ex-politicus

Dit artikel staat ook in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/rutte-laat-poetin-met-mh17-weg-komen~a4163838/


Referendum Oekraïne steunt Russische vuist tegen democratie!

ONDERTEKEN REFERENDUM AANVRAAG OEKRAINE NIET !

Referendum  Oekraïne steunt Russische vuist tegen democratie

Wat willen de initiatiefnemers van het voorstel om een referendum te houden over de Nederlandse goedkeuring van het Associatieverdrag met Oekraine? “Een democratische vuist maken tegen de EU“, pocht Geen Stijl. Er zijn twee  redenen waarom dit onzin is.

1. Het Associatieverdrag met Oekraïne heeft een heftige voorgeschiedenis.
Het is  twistappel geweest tussen enerzijds de democraten in  Oekraïne en anderzijds de corrupte, pro-Poetin kliek rond de voormalige president  Janoekovitsj. Toen deze laatste  twee jaar terug weigerde het Associatieverdrag met de EU te ondertekenen, brak er een revolutie  uit die gedragen werd door voorstanders van een politieke band met het westen en niet met het autoritaire Rusland. Het plan van Rusland was immers om Oekraïne in te lijven in de  Euro-
Aziatische Unie, waarvan Moskou de spil is. Democratie in deze Unie is ver te zoeken. De  Oekraïense tegenstanders van het plan om hun land te laten opslokken door zo’n opvolger van de Sovjet-Unie waren dolblij toen  de politieke omwenteling in Kiev tot gevolg kreeg dat het verdrag
alsnog ondertekend werd.

Het verdrag is in Oekraïne het symbool van het streven naar democratie en ook van onafhankelijkeid. Wanneer nu Nederland door het houden van een referendum  twijfel wekt aan de juistheid ervan verraden wij daarmee degenen die in Oekraïne een vuist maken tegen het autoritaire bestel in Rusland en ook in het verleden van Oekraïne zelf.
Wie meer democratie in de EU wil, moet juist de voorstanders van democratie in omliggende landen steunen. En niet bestoken met een dubieus referendum.

2. Een referendum over het verdrag met Oekraïne is een godsgeschenk voor de Russische propagandamachine. Haha, zal die roepen, zelfs in Nederland keren de burgers zich tegen dit schandelijke verdrag met het fascistische Kiev!

Nu al richt die Russische televisie zich dagelijks tegen de regering van Porosjenko. Hoofdthema is dat deze regering een speelbal is van het Amerikaanse imperialisme. En dat de Amerikanen Europa gebruiken voor dit vuile spel. Prachtig, zal  Russia Today, de internationale
propaganda-tv van Poetin, schreeuwen: nu blijkt dat de Europese burgers het  niet langer pikken om zich door Amerika te laten gebruiken voor een Verdrag waarmee Oekraïne in de Amerikaanse tang wordt genomen!

Moskou zal de Nederlandse tegenstanders van het verdrag niet alleen openlijk bijvallen. Maar ook verdekt, door een stortvloed van  berichten onder een Nederlands  pseudoniem  op de Nederlandse social media en ingezonden brieven in kranten. Afkomstig van Russische trollen
die tegen betaling onder een valse naam tienduizenden zogenaamde meningen in de media doen verschijnen.

Het referenduminitiatief tegen het verdrag is geen democratische vuist, het betekent in de praktijk steun voor de Russische, anti-democratisch aanval op Europa.

Nu al wordt in de Russische media elk verzet tegen de EU  aangegrepen om de indruk te wekken dat Europa op haar laatste benen loopt en dat het hoog tijd is voor invoering van autoritaire régimes  zoals dat van de Hongaarse  president Orban.
Wanneer nu juist in Nederland een referendum wordt gehouden onder het motto “zeg nee  tegen politieke samenwerking met Oekraïne“ dan zal dit leiden tot een hoogtepunt van Russische propaganda tegen de EU en  Nederland.Zelfs als de meerderheid zich zal uitspreken voor  een
”Ja”tegen  het verdrag zal Moskou het feit dat dit referendum “noodzakelijk“ was, aangrijpen om uit te leggen dat oprechte burgers dit Oekraïne niet willen als partner.

Dit referendum zal in de praktijk uitpakken als een autoritaire vuist tegen de democratie in Europa en omstreken.

Roel van Duijn
Ex-politicus en auteur

PersMus met artikel over Provo

Via onderstaande link is op de pagina’s 9 t/m 12 een artikel te vinden over Provo getiteld:

‘Van raddraaier tot modieuze figuur’
Hoe de Provo in één jaar tijd van gedaante veranderde
door Paul Arnoldussen

http://persmuseum.nl/wp-content/uploads/Persmus-Nr19-online2.pdf

Klik hier om de Provo-persiflage op De Telegraaf, De Teleraaf, en op Het Parool, Het Pariool, van een paar jaar later, integraal te lezen.
(Scroll op de webpagina iets omlaag voor de afbeeldingen).

Rusland trekt feiten naar de oren


reisverslag

RUSLAND TREKT FEITEN NAAR DE OREN

Ik had me mijn verblijf in Rusland anders voorgesteld. Ik had verwacht dat ik bestormd zou worden met kritische vragen. Waarom Nederland de fascisten in Kiev steunt. Of minstens: waarom Nederland die heerlijke kaas niet meer in Rusland verkoopt?
Tot mijn verwondering niets daarvan. Iedereen is aardig. Behalve de vreemdelingenpolitie, die, anders dan vroeger, registratie op een postkantoor verplicht en me bovendien nog een boete oplegt omdat de Russische ambassade in het visum “Moskou” heeft vermeld i.p.v  Nizjni Novgorod.

Die miljoenen stad aan de Wolga  -voorheen Gorki- is de geboortestad van mijn vrouw Marina en haar familie. En bovendien van Boris Nemtzov, de onlangs vermoorde oppositieleider. Marina  herinnert zich hem uit de jaren dat hij hier burgemeester was en is vol lof over hem, omdat hij
onder andere de bouw van een atoomcentrale bij de stad verhinderd heeft.
“Wie heeft  Nemtzov  vermoord?” vraag ik aan haar dochter (27).
“Emigranten”, vermoedt zij, zoals  de TV.
Haar broer weert de vraag af, voor politiek moet je niet bij hem zijn. Ben je blij, vraag ik hem, “dat je moeder er in  geslaagd is je uit het leger te houden? Hij weet het eigenlijk niet. De TV staat aan en
laat nieuwe modellen tanks zien en soldaten die daarmee oefenen.
Sasha, een spraakzame  jongeman komt binnen, die hetzelfde aan zijn moeder te danken heeft.
“Tja” antwoordt hij, “” het heeft z’n voors en z’n tegens. ” Wat is er dan tegen?

Overwinning
Rusland wordt toch door geen enkel land met een aanval bedreigd en de ontgroening  van de rekruten is toch berucht?  De  twee jongens halen de schouders op, zij geloven dat niet zomaar.  De TV  herhaalt de parade op het Rode Plein ter viering van  70 Jaar Overwinning.
Marina legt me in het Nederlands uit dat de mannen  zich voor elkaar schamen dat zij hun plicht tegenover het vaderland verzaakt hebben.
Weet je, vraag ik Sasha, dat het Russische leger in het geheim in Oost-Oekraïne vecht,? Nee, alleen vrijwilligers. Maar er zijn toch getuigenissen van gevangen genomen Russische soldaten? Nee, dat is Oekraïense propaganda. Van Kiev, dat de mensen belet om Russisch spreken, onderdrukte mensen die gelukkig wel Russische hulp en medicijnen ontvangen. Maar de Krim-Tartaren dan, werp ik tegen, hun boeken  worden vernietigd, hun uitzendingen onmogelijk gemaakt.  Daarover heeft hij niets gehoord.
Dagelijks zendt de TV urenlange reportages uit over huilende oma’s en babies uit Donjetsk en Loehansk die door Oekraïense granaten of raketten getroffen zijn. Het lijkt alsof er aan de Oekraïense kant nooit slachtoffers vallen.

Dat is, legt mijn vrouw uit ZOMBIVANIJE, mensen door steeds herhaalde desinformatie tot zombies maken, levend in een schijnwerkelijkheid.  ZOMBIVANIJE is een oude staatsactiviteit, ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Het vereist  vaardige constructeurs van een schijnwereld, die goed zijn in  “feiten naar de oren trekken” : pritjanoet fakti za  oeshije.
Gefingeerde feiten, wel te verstaan.”Uit de duim zuigen”” is niet de complete vertaling.
„Uit de duim zuigen en en in ieders oren knopen” wel. Een vak apart.

MH17
De volgende avond (3 juni 2015) zien we er op TV een staaltje van. In het nieuwsjournaal op het eerste kanaal. Over de MH 17. Dat niet is opgemerkt door de Nederlandse media..
Op het scherm wordt een „getuige” van het “feit”dat de MH 17 door een Oekraïens militair vliegtuig is neergeschoten verhoord door een rechercheur. De getuige is, volgens de reporter, een Oekraïense
technicus die op een Oekraïens vliegveld heeft gewerkt en daar een dialoog heeft afgeluisterd tussen de piloot en zijn komandant. “Het was het verkeerde vliegtuig , op de verkeerde tijd en plaats”, heeft hij opgevangen.
De getuige wordt met namen genoemd en  ook zijn paspoort wordt (onleesbaar) getoond. Wonderlijk genoeg  is het gezicht van de onderzoekende rechercheur onzichtbaar gemaakt. Is dat om te voorkomen deze man lastige vragen gesteld gaan worden? Over hoe het mogelijk is dat deze
“getuige”  spontaan  uit Oekraïne naar Moskou is gekomen, zonder manipulatie of omkoping? Of waarom deze getuige voorbij gaat aan de mededeling van Russische ontwerper  het betreffende vliegtuig dat dit type vliegtuig niet hoger dan 6 km kan vliegen, terwijl de MH 17  hoger dan 10 km vloog? Ja, de uitzending legde uit dat het vliegtuig de raket met succes op de MH17 kon afschieten, omdat het de neus omhoog gericht had. Maar zou de ontwerper niet bekend zijn met de
mogelijkheden van de opgerichte neus? En hoe  moeten we dit alles nu zien in het licht van de vaststelling van experts van de Russische militaire industrie dat de MH17  getroffen is door een BUK?

Laatste hoop
De volgende dag ontmoet ik mijn laatste hoop op een onafhankelijk geluid. Artjom tref ik, een man van de wereld, een ervaren wereldreiziger die bij hoge  uitzondering  ook nog Engels spreekt. Ik ken hem al jaren, als criticus van Poetin.
Wie heeft Boris Nemtzov vermoord? Volgens hem is boris Nemtzov een laffe  slappeling.” De inwoners van deze stad mogen hem niet, want een opniniepeiling heeft uitgewezen dat driekwart tegen het oprichten van een gedenkteken voor hem is.”” Verbazend genoeg sluit hij de mogelijkheid uit dat deze peiling gemanipuleeerd is. Nemtzov is volgens hem – net zoals de TV beweert – waarschijnlijk door partijgenoten of emigranten neergeschoten, bij het Kremlin, om de verdenking op Poetin te richten. Wie de MH17 heeft neergeschieten? “Dat is duidelijk. Een Oekraïens vliegtuig”, Gestuurd” vanuit het fascistische Kiev, dat een marionet van Washington is.
De Zombivanije is totaal.
Leven in een  vervalste werkelijkheid.
Ik begrijp ook ineens waarom er mij geen kritische vragen worden gesteld. De mensen voelen zich invloedloze toeschouwers, televisiekijkers, en zij veronderstellen dat een burger van Nederland
ook niets meer is. Dus waarom zou je hem ter verantwoording roepen voor sancties of steun aan Oekraïne?

Ons antwoord op propaganda
De feiten naar de oren trekken. Het lijkt als je je het voorstelt als een  creatief  onderonsje tussen mensen van de geheime dienst en de TV, die aan tafel  zitten de verzinnen hoe  je gewenste feiten
geloofwaardig kunt opdissen, een amusant gezelschapsspel. Maar wie zulke mensen het monopolitie geeft over de berichtgeving op de TV veroorzaakt een  volks verdoving. De zombivanije is totaal machteloos leven in een  vervalste werkelijkheid.
Het effekt ervan is rampzaliger dan een militair offensief met de allernieuwste tanks.
Daarom moet de Zombivanije in de allereerste plaats door de democratische landen in de allereerste plaats beantwoord worden door echte informatie naar de ogen en oren van de Russische burgers  te
brengen. Via alle media, in het Russisch.
Na langdurige voornemen is de  EU nu voor deze taak een team aan het formeren. Maar volgens buitenlandcommissaris Mogherini zal het pas in de herfst operationeel zijn.Dat betekent dat het veel hogere prioriteit moet krijgen. Alleen informatie  kan slachtoffers van propaganda
onafhankelijk maken. Dat is belangrijker dan sancties en wapens.

Roel van Duijn (Nizjni Novgorod)