Interview met voormalig provo en kabouter Roel van Duijn

Interview met voormalig provo en kabouter Roel van Duijn door Jildou Feenstra en Merel Borst , twee leerlingen VWO in Meppel die dit als onderdeel van hun eindwerkstuk hebben gemaakt (pdf)