Trouw – Al ben ik pacifist, militaire steun aan Oekraïne móet

Trouw_070914 Al ben ik pacifist, militaire steun aan Oekraïne móet_ (pdf)

Oproep – Comité Ukraine Today !

Demonstratie tegen de Russische oorlog in Oekraïne

Op zondagmiddag 7 september, om 13.30 uur, demonstreren wij op het Museumplein In Amsterdam onze afschuw van en woede tegen de Russische aanval.

Deze onbeschaamde agressie kost met de dag meer mensenlevens.  Hij is een misdadige aanval op de soevereiniteit van een Europees land. Het doet ons denken aan de Duitse/Russische aanval op Polen in september 1939.

Wij eisen de onmiddellijke terugtrekking van alle Russische soldaten en wapens uit Oekraïne, zowel in het oosten van het land als op de Krim.

Wij eisen uitvoering van het Verdrag van Boedapest (1994) waarin Rusland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de veiligheid van Oekraïne hebben gegarandeerd.

De aanval op Oekraïne is een aanval op de Europese democratie. Hij vormt een bedreiging voor de vrede in ons hele werelddeel.

Wij willen geen Koude, maar zeker ook geen Hete Oorlog!

Sprekers:

Suzanne Dostaleva, Ukraine Today

Roel van Duijn, auteur en ex-politicus

Het Parool – Poetin moet een oorlog verliezen

Het Parool_130814 Poetin moet een oorlog verliezen (pdf)

Trouw – Oekraïense strijd is nu onze strijd geworden

Trouw_240714_Oekraïense_strijd is nu onze strijd geworden (pdf)

Athenaeum Boekhandel, Spui, Amsterdam

Dinsdag 22 mei, op het Spui in Amsterdam in en bij de Athenaeum boekhandel, waar de complete, prachtig
verzorgde heruitgave van het tijdschrift Provo werd gepresenteerd. Met klappertje en al.

Hier 2 foto’s. De man op de Russische tank is een provo uit Moskou, Anton Polski, die de tank hier gemaakt heeft en daarmee door Amsterdam fietst om reacties uit te lokken.

- ontmoeting tussen ex-Provo Roel van Duijn en een Russische T34 tank -

- Roel van Duijn krijgt eerste exemplaar aangeboden van de herdruk van alle nummers van Provo (inclusief het klappertje; Jan Donkers kijkt goedkeurend toe) -

Het Parool – Nieuwe Sovjet Unie misgunt Oekraïne zelfbeschikkingsrecht

Het lijkt alsof wij blind zijn geworden voor de ontvreemding van het het zelfbeschikkingsrecht van het
Oekraïnse volk. Vreemd, want zojuist hebben wij wij enthousiast Bevrijdingsdag gevierd, de dag waarop wij Nederlanders weer zelf over Nederland mochten beschikken. Waarom helpen wij Oekraïne
niet effectief om ook over zichzelf te mogen beschikken? Nu Poetin het recht van dit land om zelf te beslissen over zijn eigen politieke weg overduidelijk bedreigt?

Het recht op zelfbeschikking voor volkeren is door de Verenigde Naties in 1960 vastgelegd, in resolutie
1514. De Sovjet-Unie was een hartelijk voorstander van het zelfbeschikkingsrecht van de westerse koloniën, maar niet voor dat van Estland, Letland en Litouwen en andere ingelijfde Sovjet-volkeren. Om te bereiken dat ook de Sovjet-Unie daarmee in zou stemmen, is op voorstel van Chroestjow aan de resolutie toegevoegd dat de nationale eenheid en territoriale integriteit van het grondgebied van een land nooit verstoord mag worden. Dus gold het zelfbeschikkingsrecht alleen voor gebieden die politiek wel, maar territoriaal niet met het moederland verbonden zijn. Algerije en andere Afro-Aziatische koloniën konden dus op basis van het zelfbeschikkingsrecht van de VN wél onafhankelijkheid claimen (artikel 2), maar de gekoloniseerde volkeren in de reusachtige Sovjet-Unie niet (artikel 6).

Het zelfbeschikkingsrecht van de VN is een politiek compromis, dat aan tientallen volkeren in de Sovjet-
Unie een fundamenteel recht onthield. Ook volkeren die vóór 1940 onafhankelijk waren geweest, zoals de
Baltische staten konden met de VN-resolutie in de hand niets uitrichten. Dit gold ook voor Oekraïne,
waarvan het westen tot 1940 tot Polen – en Moldavië, dat tot Roemenië had behoord.

Waarom konden Oekraïne, Moldavië, de Baltische en andere landen,veertien in totaal, zich tenslotte toch
afsplitsen? Omdat zij volgens de grondwet van de Sovjet-Unie dat recht hadden. Een recht dat altijd een papieren recht geweest was, maar door de interne verlamming van de Sovjet-Unie plotseling een reële mogelijkheid werd, waarvan zij gezamenlijk eind 1991 een gretig gebruik hebben gemaakt. Dat was de schok waardoor Gorbatsjov concludeerde dat de Sovjet-Unie opgehouden had te bestaan.

Vladimir Poetin heeft zijn presidentschap, zien we nu, gewijd aan de heroprichting van de Sovjet-Unie. Hij pakt dat serieus aan. Hij vordert. Volgens de wet en in naam is Rusland een federatie, maar Poetin heeft die in werkelijkheid afgeschaft, door de gouverneurs van de verschillende “autonome republieken‘ en oblasten niet meer direct te laten verkiezen , maar vanuit Moskou te benoemen. In 2007 veroverde hij Abchazië en Zuid-Ossitië, delen van Georgië. In maart 2014 de Krim en nu knaagt hij aan oost- Oekraïne en Odessa. Ondertussen is het de Russen nu verboden naar waarheid te zeggen dat Stalin de genocidale hongersnood in Oekraïne, jaren dertig, bewust georganiseerd heeft. De nieuwe Sovjet-Unie staat in de steigers. Het bouwschema is erop gericht dat op de lange termijn alle veertien afgesplitste republieken weer terug moeten in het hok.En in plaats van de communistische partijen in het Europa gaan nu, volgens dat schema, nu de populistische anti-Europapartijen als buitenlandse bondgenoten fungeren.

Het is Poetin menens van de nieuwe Sovjet Unie, maar hij is niet consequent. De verscheurende inmenging van Poetin in Oekraïne gaat dwars in tegen de stelling van de voormalige Sovjetleiders en Poetin zelf aangaande het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Die hebben altijd, evenals Poetin nu, benadrukt dat die daar recht op hebben. En dat de territoriale eenheid van een staat nooit in gevaar mag worden gebracht door het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, zodat separatisme een volstrekt verwerpelijk verschijnsel is.

Evenals zijn voorgangers wil ook Poetin niets weten van separatisme. Behalve …. als het gaat om separatisten in andere staten die hun grondgebied bij dat van Rusland willen aansluiten. Hij heeft een moorddadige oorlog gevoerd tegen Tsjetsjenië en in Dagestan, onder het motto: Vernietig het seperatisme! Het woord “separatist‘ heeft in Rusland dan ook nauwelijks een andere betekenis dan “terrorist‘.Hoe kan hij dan de separatisten in Oekraïne steunen, ja zelfs opstoken?

Dit kunststukje is mogelijk dankzij misleidende propaganda, met versluierend taalgebruik. Poetin noemt de separatisten in Oekraïne afwisselend ‘lokale zelfverdedigingsgroepen‘,”anti-regeringsdemonstranten” of liefkozend “voorstanders van federalisme“. Dat zijn ook de woorden die de engelstalige Russische
propagandazender ‘Russia Today‘ gebruikt. “Ongewapende anti-regeringsdemonstranten“ is op die
wereldwijd druk bekeken zender gewoon.
Of Poetin het buurland nu wel of niet met zijn leger binnenvalt, hij schendt het recht van het land om zelf te beslissen over zijn eigen politieke weg. Hij doet dat door de Krim bezet en een ander deel van het land in gijzeling te houden. Met gecamoufleerde militairen als leiders van separatistische knokploegen, die hij van raketten en andere wapens voorziet.

Poetins verzoek om uitstel van het referendum in de ”Volksrepubliek Donetsk” is slechts een tactisch zetje omdat zo’n referendum,door de aanval van het Oekraïnse leger, momenteel zelfs de schijn van legitimiteit zou missen. Maar hij stookt vanuit zijn neo-Sovjet Unie zoveel onrust en geweld in Oekraïne
, dat het daardoor voor dat land zelf praktisch onmogelijk wordt om op 25 mei normale verkiezingen te houden. Hij scheurt het recht van Oekraïne om zelf te beschikken over zijn verkiezingen aan flarden. Opdat hij de Russen kan blijven voorspiegelen dat Kiev geen democratie wil en het zelfbeschikkingsrecht niet waard is.

Roel van Duijn
Ex-politicus, getrouwd met een Russische vrouw

Trouw – Poetin koerst aan op expansie van Rusland

Trouw_300414_Poetin koerst aan op expansie van Rusland (pdf)

NRC – Russische propaganda

NRC_140414_ Russische propaganda (pdf)

Trouw – Propaganda Krim

Artikel van Roel van Duijn in Trouw op 21 maart 2014:

Trouw_210314_Propaganda Krim (pdf)

Poetin en Hitler – Parool 7 maart 2014

Poetins overrompeling van de Krim maakt duidelijk waarom hij in het begin van deze eeuw kabaal maakte toen er plannen waren voor een Oekraïens lidmaatschap van de NATO.  Zélf wilde hij  Oekraïne veroveren.

De NATO-leiders zagen destijds onder Russische druk van hun plan af, om de banden met Rusland te kunnen
aanhalen. En nu misbruikt Poetin het militaire gat.

Waarom hebben de verbijsterde  westerse leiders deze invasie niet zien aankomen? Aan inlichtingendiensten
geen gebrek. Zelf heb ik een maand  voor de inval op de Krim, in Trouw, voorspeld dat onmiddellijk na Sotsji
de Russen een militaire ingreep zouden plegen in Oekraïne. Als een amateur dit kon, waarom had de EU zich
dan niet voorbereid?  Het moet ook Poetin opvallen  dat vooral de west-Europese leiders zich meer bekommeren
om de vraag hoe we de relatie met Rusland dragelijk houden, dan hoe Oekraïne veiligheid te bieden. Nederland
zendt nog ijskoud onze sporters naar de Para-Olympische Spelen in Sotsji. Ongestoorde verkoop van kaas en
tulpen in Rusland zijn ons ding.

Weinigen realiseren zich dat het Poetin heilige ernst is met zijn herhaaldelijk uitgesproken doel: herstel
van de oude Sowjetgrenzen. Gehamerd heft hij erop dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie “de grootste geo-
politieke ramp van de twintigste  eeuw“ is geweest.

Is het dan niemand opgevallen dat Poetins  strategie  dezelfde is als die van Hitler dit in de jaren dertig? Overal waar hij buiten de bestaande grenzen van zijn rijk “volksgenoten“ toetert hij dat deze in gevaar verkeren en dat hij hen moet beschermen. Zo is het is  Zuid-Ossetië en Abchazië gegaan, zo gaat het nu in Oekraïne. Zó zou hij het  in de Baltische staten willen.

Toen Hitler in 1938  een onstuitbare behoefte toonde om de Sudeten-Duitsers in Tsjechoslowakije  “heim ins
Reich“ te krijgen, had hij dit kunstje  al  eerder geflikt.  Desondanks gaf  Chamberlain  Hitler zijn zin.
De vrede bleek de inleiding tot wereldoorlog.

De situatie waarin Europa verkeert lijkt sterk op die van 1938. Het land dat de laatste jaren als geen
ander geïnvesteerd heeft in zijn militaire wederopbouw en schaamteloos naar verruiming van zijn grenzen
streeft mag zijn gang gaan. Onder protest, maar in feite mag het. Er is geen westerse leider die om het
aangevallen land militair te hulp schiet. Sancties verhinderen de Russische annexatie van de Krim niet.

De houding van de westerse leiders is even naïef als die van Chamberlain. Een duidelijk voorbeeld is Rutte,
die op ”de-escalatie” blijft hopen terwijl de Russen ijlings een “referendum  in elkaar flanzen“ om hun
verovering  een smoel te geven.  Na een week  van Russische agressie houdt onze minister vol dat “er nog
steeds mogelijkheden zijn om er diplomatiek uit te komen“. Is dat onnozelheid? Nee, hij kiest ervoor een
verbaal rookgordijn om het gebrek aan paraatheid van de EU leggen.  Het onaanvaardbare wordt aanvaard.

Wat nog steeds dreigt is: oorlog. Nu en bij de volgende aanval op  gebieden met Russische bevolking. Poetin
heeft aan de Zwarte Zee achtereenvolgens Abchazië (2008) en de Krim veroverd. In de nabije toekomst ligt
niet alleen een aanval op het Oost-Oekraïense Donetsk, maar ook op de westelijke havenstad  Odessa in het
verschiet.

Duurzame vrede met Poetin is alleen mogelijk als hem harde   grenzen gesteld worden. Estland is tijdens de
Russische cyberwar  tegen dit landje (2007) ternauwernood ontsnapt aan militaire agressie, omdat Estland tot
de NATO behoort.En een aanval op een lidstaat beantwoord wordt met een tegenaanval. Maar als het westen nu
niet werkelijk in actie komt verliest deze afschrikking zijn geloofwaardigheid. En voelen de Baltische staten zich terecht in gevaar.

Er is nu maar één manier  om Poetin te stoppen. Dat is het geven van harde militaire garanties voor alle
landen buiten de huidige Russische grenzen.

Roel van Duijn
ex-politicus, getrouwd met Russische vrouw