Rusland trekt feiten naar de oren


reisverslag

RUSLAND TREKT FEITEN NAAR DE OREN

Ik had me mijn verblijf in Rusland anders voorgesteld. Ik had verwacht dat ik bestormd zou worden met kritische vragen. Waarom Nederland de fascisten in Kiev steunt. Of minstens: waarom Nederland die heerlijke kaas niet meer in Rusland verkoopt?
Tot mijn verwondering niets daarvan. Iedereen is aardig. Behalve de vreemdelingenpolitie, die, anders dan vroeger, registratie op een postkantoor verplicht en me bovendien nog een boete oplegt omdat de Russische ambassade in het visum “Moskou” heeft vermeld i.p.v  Nizjni Novgorod.

Die miljoenen stad aan de Wolga  -voorheen Gorki- is de geboortestad van mijn vrouw Marina en haar familie. En bovendien van Boris Nemtzov, de onlangs vermoorde oppositieleider. Marina  herinnert zich hem uit de jaren dat hij hier burgemeester was en is vol lof over hem, omdat hij
onder andere de bouw van een atoomcentrale bij de stad verhinderd heeft.
“Wie heeft  Nemtzov  vermoord?” vraag ik aan haar dochter (27).
“Emigranten”, vermoedt zij, zoals  de TV.
Haar broer weert de vraag af, voor politiek moet je niet bij hem zijn. Ben je blij, vraag ik hem, “dat je moeder er in  geslaagd is je uit het leger te houden? Hij weet het eigenlijk niet. De TV staat aan en
laat nieuwe modellen tanks zien en soldaten die daarmee oefenen.
Sasha, een spraakzame  jongeman komt binnen, die hetzelfde aan zijn moeder te danken heeft.
“Tja” antwoordt hij, “” het heeft z’n voors en z’n tegens. ” Wat is er dan tegen?

Overwinning
Rusland wordt toch door geen enkel land met een aanval bedreigd en de ontgroening  van de rekruten is toch berucht?  De  twee jongens halen de schouders op, zij geloven dat niet zomaar.  De TV  herhaalt de parade op het Rode Plein ter viering van  70 Jaar Overwinning.
Marina legt me in het Nederlands uit dat de mannen  zich voor elkaar schamen dat zij hun plicht tegenover het vaderland verzaakt hebben.
Weet je, vraag ik Sasha, dat het Russische leger in het geheim in Oost-Oekraïne vecht,? Nee, alleen vrijwilligers. Maar er zijn toch getuigenissen van gevangen genomen Russische soldaten? Nee, dat is Oekraïense propaganda. Van Kiev, dat de mensen belet om Russisch spreken, onderdrukte mensen die gelukkig wel Russische hulp en medicijnen ontvangen. Maar de Krim-Tartaren dan, werp ik tegen, hun boeken  worden vernietigd, hun uitzendingen onmogelijk gemaakt.  Daarover heeft hij niets gehoord.
Dagelijks zendt de TV urenlange reportages uit over huilende oma’s en babies uit Donjetsk en Loehansk die door Oekraïense granaten of raketten getroffen zijn. Het lijkt alsof er aan de Oekraïense kant nooit slachtoffers vallen.

Dat is, legt mijn vrouw uit ZOMBIVANIJE, mensen door steeds herhaalde desinformatie tot zombies maken, levend in een schijnwerkelijkheid.  ZOMBIVANIJE is een oude staatsactiviteit, ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Het vereist  vaardige constructeurs van een schijnwereld, die goed zijn in  “feiten naar de oren trekken” : pritjanoet fakti za  oeshije.
Gefingeerde feiten, wel te verstaan.”Uit de duim zuigen”” is niet de complete vertaling.
„Uit de duim zuigen en en in ieders oren knopen” wel. Een vak apart.

MH17
De volgende avond (3 juni 2015) zien we er op TV een staaltje van. In het nieuwsjournaal op het eerste kanaal. Over de MH 17. Dat niet is opgemerkt door de Nederlandse media..
Op het scherm wordt een „getuige” van het “feit”dat de MH 17 door een Oekraïens militair vliegtuig is neergeschoten verhoord door een rechercheur. De getuige is, volgens de reporter, een Oekraïense
technicus die op een Oekraïens vliegveld heeft gewerkt en daar een dialoog heeft afgeluisterd tussen de piloot en zijn komandant. “Het was het verkeerde vliegtuig , op de verkeerde tijd en plaats”, heeft hij opgevangen.
De getuige wordt met namen genoemd en  ook zijn paspoort wordt (onleesbaar) getoond. Wonderlijk genoeg  is het gezicht van de onderzoekende rechercheur onzichtbaar gemaakt. Is dat om te voorkomen deze man lastige vragen gesteld gaan worden? Over hoe het mogelijk is dat deze
“getuige”  spontaan  uit Oekraïne naar Moskou is gekomen, zonder manipulatie of omkoping? Of waarom deze getuige voorbij gaat aan de mededeling van Russische ontwerper  het betreffende vliegtuig dat dit type vliegtuig niet hoger dan 6 km kan vliegen, terwijl de MH 17  hoger dan 10 km vloog? Ja, de uitzending legde uit dat het vliegtuig de raket met succes op de MH17 kon afschieten, omdat het de neus omhoog gericht had. Maar zou de ontwerper niet bekend zijn met de
mogelijkheden van de opgerichte neus? En hoe  moeten we dit alles nu zien in het licht van de vaststelling van experts van de Russische militaire industrie dat de MH17  getroffen is door een BUK?

Laatste hoop
De volgende dag ontmoet ik mijn laatste hoop op een onafhankelijk geluid. Artjom tref ik, een man van de wereld, een ervaren wereldreiziger die bij hoge  uitzondering  ook nog Engels spreekt. Ik ken hem al jaren, als criticus van Poetin.
Wie heeft Boris Nemtzov vermoord? Volgens hem is boris Nemtzov een laffe  slappeling.” De inwoners van deze stad mogen hem niet, want een opniniepeiling heeft uitgewezen dat driekwart tegen het oprichten van een gedenkteken voor hem is.”” Verbazend genoeg sluit hij de mogelijkheid uit dat deze peiling gemanipuleeerd is. Nemtzov is volgens hem – net zoals de TV beweert – waarschijnlijk door partijgenoten of emigranten neergeschoten, bij het Kremlin, om de verdenking op Poetin te richten. Wie de MH17 heeft neergeschieten? “Dat is duidelijk. Een Oekraïens vliegtuig”, Gestuurd” vanuit het fascistische Kiev, dat een marionet van Washington is.
De Zombivanije is totaal.
Leven in een  vervalste werkelijkheid.
Ik begrijp ook ineens waarom er mij geen kritische vragen worden gesteld. De mensen voelen zich invloedloze toeschouwers, televisiekijkers, en zij veronderstellen dat een burger van Nederland
ook niets meer is. Dus waarom zou je hem ter verantwoording roepen voor sancties of steun aan Oekraïne?

Ons antwoord op propaganda
De feiten naar de oren trekken. Het lijkt als je je het voorstelt als een  creatief  onderonsje tussen mensen van de geheime dienst en de TV, die aan tafel  zitten de verzinnen hoe  je gewenste feiten
geloofwaardig kunt opdissen, een amusant gezelschapsspel. Maar wie zulke mensen het monopolitie geeft over de berichtgeving op de TV veroorzaakt een  volks verdoving. De zombivanije is totaal machteloos leven in een  vervalste werkelijkheid.
Het effekt ervan is rampzaliger dan een militair offensief met de allernieuwste tanks.
Daarom moet de Zombivanije in de allereerste plaats door de democratische landen in de allereerste plaats beantwoord worden door echte informatie naar de ogen en oren van de Russische burgers  te
brengen. Via alle media, in het Russisch.
Na langdurige voornemen is de  EU nu voor deze taak een team aan het formeren. Maar volgens buitenlandcommissaris Mogherini zal het pas in de herfst operationeel zijn.Dat betekent dat het veel hogere prioriteit moet krijgen. Alleen informatie  kan slachtoffers van propaganda
onafhankelijk maken. Dat is belangrijker dan sancties en wapens.

Roel van Duijn (Nizjni Novgorod)

Comments are closed.