‘Moffenhoer’ of heldin?

Boekrecensie door Marianne Janssen:

http://www.leeskost.nl/2016/05/moffenhoer-of-heldin/

Roel van Duijn – Verraad. De driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent. ISBN 978-9461-538-66-6, 235 pagina’s, € 18,95. Soesterberg: Aspekt 2016.

Reactie van een lezer

Roel !

Je boek gelezen. Prachtig. Juist omdat het genre “fictie/nonfictie” zo kwetsbaar is.
Het ALLERBELANGRIJKSTE is dan…. Geloofwaardigheid. En dat, Roel, is zo duidelijk in jouw boek. Ik werd regelmatig kwaad. Op de hoofdpersoon (lijdzaamheid) op de mensen om haar heen gekomen)(meedogenloos en dom) en…. om een persoonlijke reden (door jouw boek weer naar boven gekomen !). Ik had een vriendje wiens
moeder jarenlang (tijdens en lang na de oorlog) voor moffenhoer werd uitgescholden.

Ik ben van 1939 en begreep niets of weinig van dat alles….en nu komt het….Wat ouder geworden deed ik daaraan mee. Die Moffenhoer…niemand wist wat dan ook…en m’n vriend en hun gezin verhuisde. Schaamte alom…later…te laat. Door jouw boek weer actueel. Dank voor je mooie ware boek. Dat is wat literatuur literatuur maakt.

Groet van
MEES VAN DEN BOSCH, DELFT

Presentatie op 15 april 2016, 15.30 uur, van mijn nieuwe boek “Verraad“

Uitnodiging

“Verraad“, de driehoek van een verzetsechtpaar en een SD-agent,
nieuw boek van Roel van Duijn,
uitgave van uitgeverij Aspekt.

Beste mensen,
hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de presentatie van een boek dat een nieuw licht werpt op het verzet tegen de Hitleriaanse bezetting.
“Verraad“  is de onthulling en analyse van een familiegeheim uit de oorlog. Het gaat over het verzet dat gepleegd is door de ouders van mijn eerste vrouw.
Hij, Herman Reef, pleegde in Twente een bomaanslag op een Wehrmachttrein, werd verraden en zat gevangen in concentratiekamp Vught.  Zij, Leen Reef-Weel, ging een relatie aan met een agent van de Sicherheitsdienst en wist hem te bewegen haar man en zijn makkers verrassend te bevrijden uit het kamp.
Dat was tot nu toe onbekend.
Maar waarom  zei hij meteen na zijn bevrijding: “Als het zo gegaan is wil ik liever terug naar het kamp”? “En wie was eigenlijk die SD-er”?
In een zoektocht door archieven en gesprekken met overlevenden heb ik de feiten boven water gekregen en schimmen tot verrassend levende mensen gemaakt.

Het boek  is een rehabilitatie geworden van een vrouw die ten onrechte als moffenhoer is bejegend en zelfs door haar eigen man werd gewantrouwd.
Het boek laat ook zien dat een effectieve bijdrage van de vrouw in het verzet als zodanig altijd is miskend.
Het boek laat het verschil zien tussen verraad en gewaand verraad. Het laat zien hoe de driehoeksverhouding tussen het verzetsechtpaar en de SD-er ook na de oorlog een pijnlijke staart kreeg, mede door toedoen
van verzetspsychiater Bastiaans.
De smet van verraad blijkt nu in werkelijkheid geen verraad maar een heel moedige daad te zijn geweest.

Het boek heb ik geschreven op verzoek van Josti Reef, de verzetsdochter. Het is tevens mijn cadeau aan haar voor haar zeventigste verjaardag, die rond de presentatie van het boek valt.

De presentatie vindt plaats op 15 april a.s. ’s middags om half vier in het Verzetsmuseum in Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX, tegenover Artis.
Na mijn inleiding bied ik het boek aan aan verzetsdochter Josti Reef, die ook graag wat zeggen zal.
Hierna volgt een beschouwing over het boek van prof. Ismee Tames, verbonden aan het NIOD. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het verzet, met veel aandacht voor de rol van de vrouw.
Ook René Kok, auteur van fotoboeken over de bezettingstijd en van het NIOD neemt het woord.
Van 5 tot 6 is er tot besluit van de gebeurtenis een borrel.

Je bent van hartelijke welkom!

Wel graag even een aanmelding van te voren naar het Verzetsmuseum, zodat we rekening kunnen houden met je komst, wel of niet met partner of vrienden. Email even naar: lezingen@verzetsmuseum.org of bel 020-
6202535.

Graag tot ziens bij de presentatie.

Hartelijke groet van,

Roel van Duijn,
mede namens Uitgeverij Aspekt en het Verzetsmuseum
020 4704770

Spitten voor de moffen – nu verkrijgbaar met inscriptie


LEZEN DIT OORLOGSBOEKJE!

Onder grote belangstelling is  Spitten voor de moffen nu verschenen.
In het Haags Museon. Het oorlogsdagboek van mijn vader, plus een biografie over hem en zijn gezin van mijn hand.
Je kunt het boek bij mij bestellen door overmaking van 13,75 euro op
IBAN-nr. NL05 RABO 0365767468. Je vindt  het dan prompt op je deurmat,
postzegels betaald. Vermeldt  svp bij de overmaking je adres of mail mij, roelvduijn@planet.nl.
Met inscriptie van de auteur!

Filmverslag opening tentoonstelling Atlantikwall

Onderstaande links geven een filmverslag van de opening in het Museon van de tentoonstelling over de Atlantikwall.
Met mijn presentatie van het boek Spitten voor de moffen.

ANP: https://www.youtube.com/watch?v=I1bp91Z9rmQ.

Hagazine TV: http://www.youtube.com/watch?v=WUL27nfptyg

Persbericht – Boek: Spitten voor de moffen

Persbericht (pdf)

Op 9 april verschijnt bij Uitgeverij Van Praag
Roel en Gerard van Duijn
Spitten voor de moffen
Papa, waarom zat jij niet in het verzet?

Synopsis
Roel van Duijn (1943) heeft in Amerika het oorlogsdagboek van zijn vader teruggevonden. In dit schriftje uit 1944 beschrijft Gerard van Duijn (1900–1962) met humor en zelfspot de voor hém zwaarste dagen uit die woelige periode. De wereld stond in brand en papa Van Duijn toog met metalen bord en pijp met lijn 20 naar de duinen bij Ockenburgh, om daar als ‘gevorderde’ te worden ingezet. Hier liet de door hem zo gehate Wehrmacht hem meebouwen aan een megalomaan project van – zo veronderstelden de Duitsers – grote strategische waarde:
de Atlantikwall.

Dit egodocument biedt een intiem kijkje in het gevoelsleven van een kleine man, gevangen in een wereldbrand, waar hij toch vooral zo weinig mogelijk betrokken bij wilde raken. Roel staat zeventig jaar later in zijn inleidende biografische notities stil bij de vraag of zijn vader laf was of wel degelijk een respectabele keuze heeft gemaakt, door nooit in het verzet te zijn gegaan.
Uiteindelijk heeft senior een gezin met vijf kinderen, waarvan Roel de jongste was, veilig door de oorlog geloodst. Dat had voor hem de hoogste prioriteit, daarin te zijn geslaagd was zijn grote victorie.

Ter aanvulling van de integrale tekst van Gerards observaties, bevat dit boekje beschouwingen en jeugdherinneringen van Roel, achttien vrolijke schetsjes ontleend aan het dagboek en tweeëntwintig familiefoto’s.

Over de auteur
Roel van Duijn (1943), activist en oud-politicus, stond aan de wieg van Ban de Bom!, Provo en de Kabouterbeweging. Sinds de jaren zeventig is hij voorvechter van zowel groene energie als van biologisch-dynamische voeding en hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. In 1974 trad Van Duijn in Amsterdam aan als wethouder. Bijna dertig jaar later werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Titel: Spitten voor de moffen. Papa, waarom zat jij niet in het verzet?
Auteurs: Roel en Gerard van Duijn
UItgever: Uitgeverij Van Praag
ISBN: 978 90 490 2612 7
Formaat: 12,5 x 20 cm (paperback)
Omvang: 92 pag. (met foto’s en tekeningen)
Verschijningsdatum: 9 april 2015
Prijs: 12,50 euro