Ontvoerder belastert in boek de ontvoerde

Persbericht


Ontvoerder belastert in boek de ontvoerde

– ook familie ontvoerder razend –
Aangifte tegen smaad gedaan.

De man die mij in 1970 ontvoerd en bedreigd heeft, J. Baank senior, heeft daarover nu  een boek vol smaad tegenover mij gepubliceerd. Het staat op naam van zijn huidige partner  mevr. Lotte Ruiter, opgetekend uit de mond van Baank. Hij heeft het, met zijn handtekening, voorzien van een inleiding en slotwoord, in eigen beheer uitgegeven.
Ik heb over dit boek  nu bij de politie aangifte van smaad (art. 261 Sr) gedaan.
De ex-vrouw en twee kinderen van Baank getuigen in een begeleidende schriftelijke verklaring  aan justitie dat mijn visie geheel juist is.

Het boek zegt een “biografie“ over zijn leven te zijn. Maar het heet ‘Bom Onder Metro ‘en  gaat hoofdzakelijk over  de ontvoering van mij en over zijn  bomaanslag op een Amsterdams metrostation. Destijds  was ik gemeenteraadslid en ben ik door hem en zijn handlangers in een auto gepropt en in de houdgreep van een klerenkast  naar België gevoerd, waar hij me met de dood bedreigd heeft. Dit misdrijf  bevestigt hij wijdlopig en overgoten met  verzinsels.

In dit nieuwe boek gaat Baank zo heftig tegen mij te keer dat hij alle grenzen uit het oog verliest. Hij rechtvaardigt de ontvoering  van mij door uitvoerig te toeteren dat ik hem, zijn zwangere vrouw en jonge kinderen  wekenlang bedreigd had.
Hij lastert erop los: dat er een “kogel op 10 centimeter van zijn hoofd insloeg”. “Ja, dat heeft hij (Roel van Duijn ) LATEN doen, hij was te laf om het zelf te doen!. Die bedreigingen  aan mij toenmalige vrouw en kinderen zijn  bewijsbaar!‘ (pg.  134). En: “Wat waren dat voor helden die kinderen van 9,7,2, 1 en een zwangere vrouw bedreigden? Na de ontvoering van Roel van Duijn waren alle bedreigingen wel opeens over!‘ (pg 50). Op pg 146 een lange scheldpartij  tegen mij en temidden daarvan: “Al die bedreigingen die mijn gezin heeft moeten doorstaan. De vernielingen aan onze auto’s pogingen tot brandstichtingen van ons huis enz. enz.“ Dit thema loopt als een rode draad door zijn tekst. Zeven van dergelijke citaten heb ik gemeld in mijn aangifte.

Ex-vrouw en kinderen ontkennen beschuldigingen
Ook de familie van de ontvoerder is kwaad. “Wij zijn het eens met Roel van Duijn dat er nooit sprake is geweest van dreigementen tegen ons gezin, noch tegen ons persoonlijk. Het is voor ons stotend en beschamend om deze valse beschuldigingen tegen Roel van Duijn te lezen. Wij zijn geschokt door de vele leugens in het boek“.. Aldus het getuigenis van ex-echtgenote Jeanne Meijer (voorheen J.Baank-Meijer)  en zoon en dochter.

Dit zijn dus de personen die door mij “bedreigd“ zouden zijn.
Ook schildert  de ontvoerder mij af als iemand die tijdens de ontvoering in zijn auto naar hasj stonk. “Van Duijn droeg een dikke jas, geprepareerd met was, hasj en aangekoekte vuiligheid“ (pg 53). Natuurlijk vormen zowel de dreigementen als het hasjbezit een leugenachtig verzinsel met de bedoeling om mij tegenover de lezers van het boek in een kwaad daglicht te stellen. Het gezin Baank, dat ik in die periode niet eens kende, heb ik nooit bedreigd. Geweld is mij vreemd. Ook heb ik nooit hasj bezeten of gebruikt, of zelfs maar sigaretten gerookt.

De uit de lucht gegrepen beschuldigingen van de ontvoerder kwetsen mij te meer daar zij overeenstemmen met dezelfde valse beschuldigingen van de kant van de BVD in die jaren, waarover nu een onderzoek gaande is bij de CTIVD.
Ik heb er dan ook recht op dat het Openbaar Ministerie  snel tegen de grove smaad in het boek ingrijpt.
Het is al raadselachtig genoeg waarom de overheid de ontvoering zelf nooit heeft aangepakt, ofschoon er over de identiteit van de daders nooit  veel twijfel heeft bestaan en ik meermalen aangedrongen heb op vervolging.

Roel van Duijn
Ex-politicus en publicist
020 4704770
Comments are closed.