ZESTIG PROMINENTE NEDERLANDERS VRAGEN DIEPGAANDER ONDERZOEK IN DE ZAAK ROEL VAN DUIJN

Persbericht

ZESTIG PROMINENTE NEDERLANDERS VRAGEN DIEPGAANDER ONDERZOEK IN DE ZAAK ROEL VAN DUIJN

Ruim 60 prominente Nederlanders hebben om een veel grondiger onderzoek gevraagd over de langdurige heksenjacht van de geheime dienst tegen Roel van Duijn. Hiermee  krijgt Roel van Duijn brede politieke en maatschappelijke ondersteuning om het functioneren van de geheime diensten tegen hem te laten onderzoeken.
Oud-minister voor de BVD, Ed van Thijn, een viertal leden van de Tweede Kamer, waarbij Mi Lei Vos, Harry van Bommel en Marianne Thieme, deskundigen als prof. mr. Erik Jurgens en ook historici als Geert Mak hebben zich in bijgesloten brief gericht tot de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(CTIVD).
Het initiatief tot deze brief is afkomstig van ons Comité Rechtsherstel Roel van Duijn.
De ondertekenaars zijn van mening dat de onderzoeksopdracht die minister Plasterk onlangs aan de CTIVD heeft gegeven, te mager is. Het onderzoek mag zich niet beperken tot de BVD alleen, maar moet ook de rol van de lokale geheime politie omvatten, die nauw samenwerkte met- of in opdracht werkte van de BVD.
Het onderzoek mag zich niet beperken tot het zoeken naar de inzet van bijzondere middelen, maar moet gericht zijn op de vaststelling of het handelen van de geheime dienst al dan niet rechtmatig en/of behoorlijk is geweest.
De inhoud van de brief, compleet met de overdonderende lijst van ondertekenaars, spreekt verder voor zichzelf.
Met vriendelijke groet van
Eckart Dissen,
namens het Comité Rechtsherstel Roel van Duijn

Brief van Comité Rechtsherstel Roel van Duijn_150613

Comments are closed.