Persbericht 16 februari 2010

Roel van Duijn wil via rechter excuses van AIVD

Roel van Duijn stapt naar de rechter om zo excuses van de AIVD af te dwingen, voor het feit dat hij tientallen jaren onterecht door de BVD gevolgd is. Dat hij daardoor in zijn privacy geschaad is  en  bij de bestuurselite in een kwaad, gewelddadig  daglicht gesteld is.

In een nu ingediend beroepsschrift vraagt hij de rechtbank in Den Haag de argumenten voor het aanbieden van excuses te onderschrijven. Bovendien vraagt hij om openbaarmaking van alle door de BVD en AIVD opgestelde documenten over hem of over bewegingen waarin hij een hoofdrol heeft gespeeld. Zoals  de Ban-de-Bomgroep, Provo, de Kabouterbeweging, verschillende actiegroepen en groene partijen. Hij bestrijdt dat er ooit  reden is geweest om hem te bespioneren.

Ook vraagt hij de rechter de AIVD te beoordelen of de  AIVD een goede reden heeft om de documenten van na 1982 niet  vrij  te geven, omdat zij –zoals de AIVD beweert –  “actueel” zouden zijn.

Een bewijs voor de onzinnigheid van de bijna levenslange spionage van zijn persoon vormt de koninklijke onderscheiding die in 2003 aan Roel van Duijn is verleend, vanwege zijn langdurig volksvertegenwoordigerschap en zijn inzet voor de democratie. Dit had de AIVD niet mogen toestaan als er inderdaad reden is om hem als een staatsgevaarlijk individu te beschouwen.

Nu de onderscheiding hem toch verleend is, mag daaruit worden afgeleid dat de AIVD geen negatief advies over het verlenen van  de onderscheiding heeft uitgebracht. Hoe kan de  AIVD deze koninklijke onderscheiding rijmen met zijn  langdurige spionage? Of heeft de AIVD het Koninklijk Huis misschien  een poets willen bakken door te bewilligen in de verlening van een koninklijke onderscheiding aan een “gevaarlijk en gewelddadig persoon”?

Van Duijn vraagt aan de rechter de AIVD daarover duidelijkheid te  laten verschaffen
Hij vraagt de rechter alle geheime documenten  van de BVD/AIVD aangaande  hem op te vragen, zodat de rechter kan beslissen over de vrijgave van deze stukken.

Comments are closed.