Minister Plasterk geeft CTIVD opdracht tot onderzoek BVD-archief Roel van Duijn

Persbericht 4 juni  2013

Minister Plasterk geeft CTIVD opdracht tot onderzoek BVD-archief Roel van Duijn – Brief_Plasterk_040613 (pdf)

Minister  Plasterk, verantwoordelijk voor de AIVD, heeft opdracht gegeven tot onderzoek van het deels nog geheime BVD-archief van Roel van Duijn.
Dit heeft hij gedaan in een brief van vandaag,die u bijgesloten aantreft. Dit  na twee gesprekken met hem en na vier jaar van mijn moeizaam speuren, procederen, schrijven en een rapport van de Nationale Ombudsman.

Plasterk vraagt de CTIVD te  onderzoeken of de stelling, dat er door de BVD nooit bijzondere middelen tegen mij zijn ingezet, juist is. Daarbij zijn als bijzondere middelen te verstaan alle middelen die met de ogen van nu  de facto als bijzondere middelen zijn op te vatten.Telefoon aftappen, observatie, openening van brieven, geheime huiszoeking.

Ik heb ernstige bedenkingen tegen de  beperkte vorm van dit onderzoek .
Nu wordt NIET onderzocht :

• De ontvoering met medeplichtigheid van de geheime dienst

• Mijn registratie als  Diepvriesfiguur

• De rondzending van lasterlijke en belastende rapporten en brieven aangaande mij door de geheime dienst naar de bestuurlijke elite

• Al het observatiewerk dat gedaan is door de plaatselijke geheime politie. Plasterk wil  zich tot het aandeel van de BVD wilt  beperken, omdat u  zich niet bevoegd acht om zich met de lokale  geheime politiediensten, de Groep IJzerman  of de MIVD etc.  te bemoeien

Dit laatste onderdeel is heel belangrijk, omdat die takken van de geheime dienst waarschijnlijk het grootste aandeel hebben gehad in deze marathonheksenjacht.

Nu deze beperkingen aan het onderzoek worden opgelegd wekt het de schijn van een gehandicapt  foponderzoek. Met de opgelegde beperkingen is het constateren van de inzet van bijzondere middelen, die al  sinds een jaar zijn aangetoond in mijn boek “Diepvriesfiguur” problematischer.

Ik blijf aandringen op een echt en compleet onderzoek naar wat de GEHEIME DIENST, waarvan de BVD slechts de spin het web was,  als geheel gedaan heeft. En daarmee bedoel ik het gehele netwerk van vertakkingen van de geheime dienst zoals: BVD, PID, Groep Ijzerman, MIVD,Veiligheidsdienst Koninklijk Huis.

De boven aangestipte pijnpunten moeten daar zeker bij worden betrokken.

Het zou een onderzoek moeten zijn naar rechtmatigheid en behoorlijkheid  van de activiteiten van de gehele geheime dienst jegens mij in de periode 1960 – 1990. Zoals gedocumenteerd  beschreven in  “Diepvriesfiguur“. Daatbij zouden ook onafhankelijke historici moeten worden betrokken.Wel is het zo dat de CTIVD ook ongevraagd onderzoek mag doen.

Roel van Duijn
Ex-politicus, Provo, Kabouter

Comments are closed.