Ontvoering Roel van Duijn na 40 jaar voor de rechter

Persbericht

Ontvoering Roel van Duijn na ruim 40 jaar voor rechter

Doel: blootlegging misdadige rol van BVD, politie en OM, partners in crime
Advocaat-generaal eist verjaring

De ontvoering en doodsbedreiging waarvan ik in 1970 slachtoffer was, komt eindelijk voor het Amsterdamse gerechtshof.
Op 30 oktober a.s., om 11.00 uur, in het paleis van Justitie in Amsterdam.
Ik heb in deze zaak  vervolging en onderzoek geëist d.m.v. een 12Sv-procedure.
Advocaat is mr. Erik Olof.

De feiten
In de nacht van 17 april 1970  ben ik ontvoerd door een rechts-extremistische bende: Groep 7.  Ik was op dat moment gemeenteraadslid en lijsttrekker van Amsterdam Kabouterstad. De ontvoerders propten me in  hun auto en dumpten mij in de nacht in België. Met een dreigbrief|: als ik mijn politieke werk niet zou staken , zou ik  dat  met de dood bekopen. In Amsterdam werden  pamfletten verspreid waarin  10.000 gulden werd uitgeloofd voor mijn lijk.
Die nacht werden twee vriendinnen van mij, die aangifte van vermissing bij bureau Warmoestraat wilden doen, door dienstdoende agenten weggestuurd  onder het motto dat zij “kabouterverhaaltjes” ophingen.
Ik ben na mijn vrijlating in contact getreden met  burgemeester Samkalden  en de politie en heb uitgesproken wie de man aan het stuur van de auto was. Ik deed dit waarheidsgetrouw, want deze man heeft inderdaad bekend, in 2005, in het  TV-programma “Andere Tijden”. Hij schepte op dat het een prachtstunt was geweest, die best nog  eens herhaald mocht worden.

Ik beschuldig de BVD, de politie en  het openbaar ministerie ervan dat zij in de loop van de tijd helemaal niets gedaan hebben om de zaak op te helderen.
De politie is in 1970 een onderzoek begonnen, maar het proces-verbaal eindigt met de woorden dat ‘het onderzoek wordt voortgezet”.
Ondanks het feit dat ik in 1975, als wethouder, opnieuw aangifte gedaan heb, omdat mij duidelijk was dat de daders van de metrobomaasnslag in de Bijlmer dezelfden waren  als mijn ontvoerders.
Max Lewin, een van hen, heeft dat toen aan politie en justitie bekend. Desondanks heeft het OM de ontvoeringszaak laten verzanden.
Eind 2005, na de bekentenis van de hoofddader, heb ik opnieuw aangifte gedaan. Nu niet alleen van ontvoering en doodsbedreiging, maar ook van bijkomende smaad, laster en apologie van terreur. Ook dit werd door het OM geseponeerd.

De feiten onthullen een reeks van pogingen van mijn kant om een ernstige misdaad tegenover de democratie te laten onderzoeken en te bestraffen, die vreemd genoeg allen  in de doofpot werden gestopt of waaraan stilzwijgend voorbijgegaan werd. En ondanks al mijn verwoede en waarheidsgetrouwe pogingen spreken daders en overheid van verjaring. Ten onrechte. Want hoe kan een delict verjaren als het slachtoffer op tijd meermalen via een aangifte en zelfs via de publiciteit aan de waakzame organen van de overheid laat merken dat opsporing en vervolging nodig is?

BVD en politie wisten alles
De grote vraag is hoe dit alles heeft kunnen gebeuren, ondanks het feit dat de geheime dienst van alles op de hoogte was.
Uit diepgaand onderzoek t.b.v. mijn boek “Diepvriesfiguur” is nu komen vast te staan:
1. dat BVD, de PID, de Groep IJzerman,
de LAMID mij, evenals andere
Kabouters, dagelijks volgden;

2. dat ook de rechts-extreme kring rond
mijn ontvoerders door de BVD
geïnfiltreerd waren door diezelfde diensten.

Het kan dus niet anders dan dat men van beide zijden kennis had van de ontvoering, de daders en de motieven.
Feit is dat men zich in stilzwijgen hulde. En dat pas de laatste tijd door de AIVD is toegegeven dat men BVD-documenten over mijn ontvoering bezit, die men echter weigert vrij te geven “wegens bescherming van persoonsgegeven”.

Ik beschuldig de BVD, de politie en het OM ervan dat men met de handen over elkaar heeft toegezien hoe een volksvertegenwoordiger ontvoerd werd en met de dood bedreigd door politieke  terroristen.
Sterker nog, dat de AIVD de verdenking op zich laadt de persoonsgegevens van de daders en andere betrokkenen te  beschermen. Omdat dit  zou onthullen dat de BVD en de politie zelf de hand hebben gehad in de ontvoering en doodsbedreiging.

Advocaat-generaal
De advocaat-generaal stelt dat de ontvoering verjaard is en dat een onderzoek niet opportuun is. Maar hoe kan een ontvoering van een volksvertegenwoordiger verjaren als deze ALLES gedaan heeft om politie en justitie tot vervolging aan te zetten? En als er zelfs Kamervragen gesteld zijn over deze ontvoering, gepaard met ruime publiciteit? Hoe kan zo’n ontvoering verjaard zijn, als de aangegeven  dader zelf  voor de televisie verklaart dat hij inderdaad de dader is?
En hoe kan die ontvoering (+doodsbedreiging) verjaren nu pas  recent  door  de AIVD is uitgesproken dat deze dienst  oude BVD-documenten over dit onderwerp geheim houdt?

Een misdrijf van overheidswege kan niet verjaren.

Ik eis nu dat de onderste steen boven komt:
a.                   onderzoek naar de ware toedracht rond de ontvoering en doodsbedreiging;

b.                   onderzoek naar de motieven van BVD, politie en OM om ondanks mijn correcte informatie en aangifte, die ik  bij herhaling  heb verstrekt, de zaak  doelbewust te laten verzanden;

c.                   gebruikmaking van de door de AIVD achtergehouden documenten voor het onderzoek;

d.                  berechting van de onzichtbare daders bij BVD, politie en AIVD die ofwel  door misdadig optreden, ofwel  door volhardende plichtsverzaking  de hand gehad hebben in dit misdrijf;

e.                   berechting van de zichtbare  daders. Te weten de  heren B. en K. (niet de lokvrouw, die excuses heeft aangeboden).

Roel van Duijn
Ex-gemeenteraadslid en ex-wethouder van Amsterdam,
Schrijver van “Diepvriesfiguur”,
Tel 020 4704770
roelvduijn@planet.nl
www.roelvanduijn.nl

Comments are closed.