In de Media n.a.v. het boek Diepvriesfiguur

Fries Dagblad 28 april 2012 – De rebellie van Roel van Duijn
tekst Jurgen Tiekstra – foto Hollandse Hoogte

Foto: Michiel Wijnbergh

Volkskrant 21 april 2012 – Roel in handen van de BVD –
Recensie door Meindert Fennema
Het boek van Van Duijn ontleent zijn betekenis aan de invloed die de provo- en kabouterbeweging hebben gehad op het openbare leven in Nederland. Destijds was provo wereldnieuws. Het ontleent zijn spanning aan de confrontatie die hij aangaat met de geheime diensten die hem zo lang – veel en veel te lang – gevolgd hebben. Die spanning is drie dubbel gelaagd. Allereerst is er de strijd om de AIVD documenten waar hij recht op heeft en de lange bureaucratische weg die hij daarvoor moet bewandelen. Op die weg speelt ‘Mona Lisa’ een ijzersterke bijrol. Dan is er de spanning als hij de pakken AIVD documenten openmaakt en de verhalen leest die de geheime diensten over hem geproduceerd hadden. (ze zijn als bijlage opge Dat is soms confronterend. Nog confronterender zijn de ontmoetingen die hij heeft met een aantal inmiddels oude mannen die hem destijds bespioneerd hebben. Hoewel het boek met humor geschreven is kan Van Duijn de woede daarover niet altijd sublimeren.

Wie het boek leest komt onder de indruk van de creativiteit, de werkkracht, maar vooral de drive van de man die het politieke leven in Nederland diepgaand beïnvloed heeft. Roel van Duijn was de meest invloedrijke politicus van de jaren zestig. Hij leeft nu een teruggetrokken bestaan in Amsterdam-West. Op zijn deur heeft hij een wit bord gespijkerd waarop staat ‘consulent liefdesverdriet’. Bij de presentatie van zijn boek waren geen politici en hoogwaardigheidbekleders aanwezig. Het gezelschap bestond uit oude provo’s en hun sympathisanten. Er waren weinig journalisten. Toch is Roel van Duijn (Duyn) belangrijker geweest voor de Nederlandse politiek dan Pim Fortuijn (Fortuyn).

De staat tegen de kabouter(pdf)
door Max Pam in HP/De Tijd

10 April 2012 op geschiedenis24.nl het artikel: “De overheid was op de hoogte van mijn ontvoering”

NRC 7 april 2012 Ik ben verslaafd geraakt aan de AIVD
tekst Pieter van Os en Tamar Stelling  –  foto Ringel Goslinga

Radio-interview 7 april 2012 van Nos.nlJeroen Wielaert sprak met Roel van Duijn over zijn boek ‘Diepvriesfiguur’. “Een autobiografie, in samenwerking met de AIVD”, zo noemt Van Duijn zijn bevindingen over zijn geheime leven vol spionnen en infiltranten.
Op weblogs.nos.nl schrijft Jeroen Wielaert  het volgende onder het kopje: Dossier Kabouter

NIEUWSUUR uitzending 6 april 2012 Roel van Duijn en zijn spion

4 April 2012 op geschiedenis24.nl de pagina Diepvriesfiguur Roel van Duijn – zijn leven als provo in woord en beeld.


Comments are closed.