AIVD levert half werk

PERSBERICHT

AIVD levert half werk
Van Duijn opnieuw in beroep en debat in de Tweede Kamer

Roel van Duijn gaat opnieuw in beroep bij de rechtbank in Den Haag.
Op 16 februari j.l. heeft de rechtbank het beroep van van Duijn tegen de beschikking op bezwaar van de AIVD gegrond verklaard en de beschikking  van de AIVD vernietigd. Er moest een nieuwe beschikking komen, waarbij de AIVD geen documenten meer mocht weigeren die afkomstig waren van politie en justitie, waarbij van Duijn zijdelings of als bedenker/organisator genoemd wordt en ook mag deze dienst geen stukken weigeren die betrekking hebben op de interneringslijst.
De AIVD heeft daarop, na vertraging, 118 documenten aan van Duijn gestuurd, waarvan sommige interessant zijn, maar waarvan een deel al eerder gestuurd was. Er ontbreken in de nieuwe beschikking heel veel stukken die op grond van de uitspraak van de rechtbank  ook aan van Duijn gegeven hadden moeten worden.

Om die reden is van Duijn opnieuw in beroep gegaan, bij dezelfde rechtbank,  met de eis dat hem alle achtergehouden stukken nu eindelijk verstrekt gaan worden.  Tientallen documenten heeft van Duijn met naam en toenaam in het nieuwe beroepsschrift genoemd.
De bekende stukken vormen echter nog maar het topje van een ijsberg van duizenden geheime documenten die door de BVD, de politie en justitie vanaf 1960 over van Duijn en de aan hem verbonden bewegingen zijn opgesteld.
Het gaat om de Ban de Bombeweging, Provo, Kabouters en enkele Groene partijen.

Ondertussen heeft het Tweede Kamerlid  Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan de regering over de uiterste terughoudendheid die de AIVD toont bij de aanvragen van van Duijn naar zijn BVD/AIVD archief. Deze vragen zijn door minister Donner onbevredigend beantwoord. Zij heeft daarom aan de commissie Binnenlandse Zaken voorgesteld een Algemeen Overleg over deze kwestie te gaan hebben. Dit voorstel is aangenomen, met alleen de stem van de PVV tegen. In juni zal dit overleg in de uitgebreide commissie Binnenlandse Zaken gehouden worden.

Roel van Duijn
Ex-politicus, publicist

Comments are closed.