Roel van Duijn in hoger beroep tegen AIVD: ijsberg van spionnenberichten moet boven water

PERSBERICHT


Wegens gebreken in de uitspraak van de rechtbank Den Haag in mijn proces tegen de AIVD heb ik hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

De rechtbank heeft op 16 februari j.l. uitspraak gedaan, waarbij mijn beroepen
gegrond verklaard zijn, maar naar mijn oordeel onvoldoende diepgaand.

Nog altijd houdt de AIVD vol dat ik mogelijk een actueel gevaar voor de democratische rechtsorde vorm. Onder dat mom weigert de AIVD mij hun geheime stukken van na 1982, en vele van daarvoor, ter inzage te geven. De rechtbank heeft nagelaten dit verweer van de AIVD te ontmaskeren. Daar laat ik het niet bij zitten. Tenminste sinds de dag in 2003 dat ik een koninklijke onderscheiding voor mijn langdurige inzet voor de democratie ontvangen heb, kan ik geen gevaar meer vormen voor de democratische rechtsorde. Eerder ben ik een modelburger in dit opzicht.

De AIVD stelt zich op het standpunt dat voormalige leden van de CPN niet-actueel kunnen worden verklaard, maar dat dit met ex-provo’s en ex-Kabouters niet kan. Omdat Provo (1965-1967) en de Kabouterbeweging (1970-1974) geen formele politieke partijen waren kan hun activiteit niet als beëindigd worden beschouwd, beweert de AIVD. Provo’s en Kabouters vormen volgens de AIVD “werkgemeenschappen van nog levende personen”. Ik beschouw dit als een smoes om de hardnekkige geheimzinnigdoenerij rond mijn BVD-documenten te rechtvaardigen.

Keer op keer blijkt uit de honderden BVD-berichten die ik wél in handen krijg dat zij slechts het topje van een ijsberg vormen. Deze ijsberg van negatieve documenten van de geheime dienst heeft zich gevormd in de decennia vanaf 1960, tot een onbekend, nabij tijdstip. Deze ijsberg moet nu in zijn geheel boven water komen, heb ik de Raad van State gevraagd.

Een verzoek van mij aan de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) om bij de AIVD te inventariseren welke en hoeveel stukken er over mij aanwezig zijn is recent door minister Donner geweigerd. Onder het bedrieglijke motto dat dit in hoger beroep beter behandeld kan worden. Vreemd genoeg heeft Donner mij wel documenten gestuurd waarvan de AIVD voor de rechter beweerd heeft dat de veiligheid van de staat in gevaar zou komen wanneer ze aan mij verstrekt zouden worden. Dit laat nog weer zien hoe lukraak en paranoïde de overheid met dit archief omgaat. Ik heb daarom in mijn hoger beroepsschrift gevraagd aan de Raad van State om de CTIVD een breed advies over mijn gegevens bij de BVD/AIVD te laten uitbrengen. Zodat eindelijk het hele, gedurende tientallen jaren bij elkaar gespioneerde archief over mij en de door mij gestichte bewegingen open gaat.

Roel van Duijn
Ex-politicus, publicist

Comments are closed.