RECHTER VERNIETIGT BESLUITEN VAN DE AIVD TEGEN ROEL VAN DUIJN

PERSBERICHT

RECHTER VERNIETIGT BESLUITEN VAN DE AIVD TEGEN ROEL VAN DUIJN

De rechtbank te Den Haag, afdeling bestuursrecht, heeft vandaag in zijn
uitspraak twee besluiten van de AIVD vernietigd betreffende verzoeken van mij. Ik had op 11 november 2010 voor dezelfde rechtbank een serie documenten opgevraagd die in de jaren 1960 – 1990 door BVD-spionnen over me gemaakt zijn. Dit betekent dat de AIVD geen goede gronden heeft gebruikt om de verzochte documenten niet te verstrekken.

Ik had een zevental documenten of series van documenten opgeëist.
De AIVD had zich verweerd met de stelling dat zij de bronnen van de documenten geheim moet houden. Maar dit geldt niet, spreekt de rechtbank vandaag uit, voor gegevens die afkomstig zijn van de politie en het Openbaar Ministerie.
Ook spreekt de rechtbank uit dat de AIVD documenten ter inzage moet geven vrijgeven die gaan over activiteiten waarbij ik als organisator of bedenker is genoemd. Tenslotte bepaalt de rechtbank dat er voor de AIVD geen wettelijke grond bestaat om mij niet een  afschrift te geven van de interneringslijst waarop ik heb gestaan.

Wat betreft dit laatste is de rechter zelf op het kantoor van de AIVD gaan kijken, aangezien het niet, zoals de andere opgeëiste stukken, naar de rechtbank gestuurd was.

De rechter verklaart allebei de beroepen die ik  op de rechtbank heb gedaan gegrond. En draagt de AIVD op nieuwe besluiten te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is vastgelegd.

Ik ben blij met deze uitspraak, ookal betekent die nog niet dat aan mij nu meteen alle stukken worden gegeven  waarop ik recht heb.
Kort na de zitting van de rechtbank in november ben ik benaderd door een bevriend onderzoeksbureau, met de mededeling dat het een aangevraagd Provodossier had ontvangen. In juni 2010.  Men is zo vriendelijk geweest dit mij ter inzage te geven. En wat bleek? Het bevatte o.m. een van de door mij opgeëiste documenten! Een document over een Provovergadering waarover de AIVD in november voor de rechter durfde te beweren dat het aan mij niet verstrekt mocht worden om redenen van staatsveiligheid!

Dit voorval laat wel duidelijk zien hoe lukraak de AIVD te werk gaat met deze oude archiefstukken.
Ik heb daarover een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten  (CTIVD). En tevens het verzoek om te inventariseren hoeveel stukken de AIVD aangaande mij nog achterhoudt en die vervolgens aan mij te geven.

Bijgaand de uitspraak van de rechtbank d.d. 160211 in pdf.

Roel van Duijn
Ex-politicus, publicist

Comments are closed.