Persbericht – Plasterk saboteert onderzoek

Persbericht

Plasterk saboteert onderzoek Burgemeester onthult woordbreuk minister Minister gaat lijnrecht tegen conclusie Commissie-Dessens in

Burgemeester van der Laan heeft op 27 november j.l. in de Amsterdamnse gemeenteraad verklaard dat minister Plasterk hem ervan weerhouden heeft het onderzoek inzake de misdragingen van de geheime dienst in mijn leven te verbreden. Plasterk heeft, onder druk van […]

Volkskrant – De waarheid over de geheime dienst is te duur

Volkskrant van 2 december 2013 ‘De waarheid over de geheime dienst is te duur’